Jak można zlecić outsourcing środowiskowy?

towania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do BDO. Pols

Jak można zlecić outsourcing środowiskowy? outsourcing ochrony środowiska

przy użyciu systemu „Green G-Index”.—W

Polski rząd usilnie dąży do uczynienia kraju bardziej zrównoważonym środowiskowo.
W rezultacie firmy w Polsce mają obowiązek raportowania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do BDO.
Pols