strony internetowe rybnik

Wikipedia o stronach internetowych

strony internetowe rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.
Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berner.

Widok do druku:

strony internetowe rybnik